مرکز فوریت های پزشکی شهرستان روانسر

مرکز فوریت های پزشکی شهرستان روانسر

مرکز فوریتهای پزشکی شهرستان روانسر  از سال 1381 تاسیس گردیده است این مرکز در حال حاضر با 12 نفر نیرو به صورت تمام وقت به مردم شریف منطقه خدمات رسانی می نماید حوزه تحت پوشش این مرکز منطقه استحفاظی شهرستان روانسر می باشد که علاوه بر آن درصورت فراخوان از سوی فوریتهای پزشکی استان و شهرستان های همجوار  خدمات رسانی می نماید . در حال حاضر این مرکز دارای سه دستگاه آمبولانس اسپرینتر مجهز می باشد .

فعالیت مرکز به سه بخش اصلی تقسیم می گردد که شامل :

1.       خدمات اورژانس پیش بیمارستانی شهری

2.       اورژانس پیش بیمارستانی بین جاده ای

3.       بین مراکز درمانی می باشد

که علاوه بر موارد یاد شده فعالیت آموزشی در رابطه با امداد و نجات و احیائ قلبی ریوی  جهت همکاران و عموم مردم نیز از موارد یاد شده می باشد .

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

1

آقای کیومرث عظیمی

تکنسین فوریتهای پزشکی  ( مسئول مرکز فوریت های پزشکی  روانسر )

2

آقای بابک شفیعی

تکنسین فوریتهای پزشکی

3

آقای فروهر الماسی

تکنسین فوریتهای پزشکی

4

آقای حمیدرضا فدوی

تکنسین فوریتهای پزشکی

5

آقای لقمان محمدی

تکنسین فوریتهای پزشکی

6

آقای فرهاد شاهمرادی

تکنسین فوریتهای پزشکی

7

آقای قباد عبدالهی

تکنسین فوریتهای پزشکی

8

آقای مهدی شیرمحمدی

تکنسین فوریتهای پزشکی

9

آقای حیدر خرمی

راننده

10

آقای فاتح محمدی

راننده

11

آقای حسین محمدی

راننده

12

آقای عبدالکریم محمدی

راننده