معرفی مدیران شبکه

سرپرست شبکه بهداشت ودرمان شهرستان روانسر :

           دکتر فریدون نوری      (پزشک عمومی) 

   

ح  

از سوابق دکتر نوری می توان به:

- پزشک اورژانس نوروسرجری(جراحی مغز واعصاب)بیمارستان طالقانی کرمانشاه

- پزشک وشش ماهه آخر رئیس بیمارستان زندان مرکزی کرمانشاه
 -  پزشک ومسئول پرسنل قراردادی (شامل:پزشک، پرستار،کارشناس بیهوشی ،اطاق عمل ،رادیولوژی وآزمایشگاه)دربیمارستانهای امام خمینی(ره) ،طالقانی ، امام علی (ع) وفارابی
- پزشک ومسئول پایگاه پزشکی فرودگاه شهید اشرفی کرمانشاه
- بعنوان پزشک وکارشناس دفتر اعتیاد بهزیستی و نماینده بهزیستی درکمیسیون ماده 31
معاون درمان ورئیس بیمارستان شبکه بهداشت ودرمان شهرستان صحنه
پزشک مشاور ژنتیک وتالاسمی در مرکز بهداشتی درمانی معتضدی(حافظیه)

- معاون درمان مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه

اشاره کرد.

 معاونت بهداشتی شبکه (سرپرست مرکز بهداشت) :

مهندس  حسن طهماسبی 


1      

 

از سوابق ایشان می توان به موارد ذیل اشاره نمود :

 

سال استخدام : 1366

مدرک تحصیلی : فوق لیسانس بهداشت حرفه ای

مسئول مرکزهای میراباد  و تازه اباد در شهرستان ثلاث و مرکز روستایی دولت اباد روانسر

کارشناس مسئول واحدهای بهداشت حرفه ای و طرح و گسترش شهرستانهای ثلاث باباجانی جوانرود و روانسر

معاونت بهداشتی شبکه ثلاث در سال81و 82

معاونت درمان شبکه روانسر در سالهای 90و 91

مسئول امور عمومی شبکه :

  امین  رضایی 

 1