معرفی مدیران شبکه

سرپرست شبکه بهداشت و درمان روانسر

 

بلا

 

 

دکتر محمد سعید سریری

دکتر سریری متولد 1358 و فارغ التحصیل رشته پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در سال  1384 است .

از سوابق کاری وی می توان خدمت به عنوان رئیس مرکز بهداشتی درمانی کندوله ، رییس مرکز بهداشت شهرستان قصرشیرین و صحنه ، سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان صحنه و به طور همزمان رییس بیمارستان معاون این شهرستان اشاره کرد.

دکتر سریری همچنین فعالیت به عنوان دبیر ارزیابی استاندارد سازی خدمات هتلینگ بیمارستان های دانشگاه ، رئیس کمیته مستند سازی و تغییر کاربری اموال غیر منقول دانشگاه ، مدیر برنامه ریزی ، بودجه و پایش عملکرد دانشگاه و رییس دفتر ریاست دانشگاه ، نماینده ویژه و رئیس تیم بازرسی رئیس دانشگاه در کلیه واحدهای تابعه را در کارنامه کاری خود داراست.

 


 

 

مسئول امور عمومی شبکه :

  امین  رضایی 

 1