معرفی مدیران شبکه

غ سرپرست شبکه بهداشت ودرمان شهرستان روانسر :

           دکتر سارا امینی       (پزشک عمومی) 

   

 

از سوابق دکتر نوری می توان به:

وی فارغ التحصیل رشته پزشکی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد در سال 1382 می باشد که از سال 1384 بعنوان پزشک خانواده مراکز روستایی سطح استان مشغول فعالیت بوده است.

از سوابق کاری دکتر سارا امینی می توان به مسئولیت مراکز روستایی سمنگان و مویینه از توابع شهرستان صحنه و بانگنجاب و رحیم آباد در شبکه بهداشت و درمان شهرستان کرمانشاه را نام برد.

وی نماینده رسمی پزشکان خانواده استان در سال1395 و عضو هیئت مدیره انجمن پزشکان عمومی کرمانشاه در حال حاضر می باشد که تاکنون موفق به کسب عنوان پزشک نمونه سازمان نظام پزشکی در استان در سال 1394 و پزشک نمونه شهرستان کرمانشاه در سال 1395 گردیده است.

اشاره کرد.

 معاونت بهداشتی شبکه (سرپرست مرکز بهداشت) :

مهندس  حسن طهماسبی 


1      

 

از سوابق ایشان می توان به موارد ذیل اشاره نمود :

 

سال استخدام : 1366

مدرک تحصیلی : فوق لیسانس بهداشت حرفه ای

مسئول مرکزهای میراباد  و تازه اباد در شهرستان ثلاث و مرکز روستایی دولت اباد روانسر

کارشناس مسئول واحدهای بهداشت حرفه ای و طرح و گسترش شهرستانهای ثلاث باباجانی جوانرود و روانسر

معاونت بهداشتی شبکه ثلاث در سال81و 82

معاونت درمان شبکه روانسر در سالهای 90و 91

مسئول امور عمومی شبکه :

  امین  رضایی 

 1