مسئول IT  و فناوری اطلاعات  :

 

نام و نام خانوادگی :

محمد عدنان غفوری

ایمیل hcravansar_it@kums.ac.ir

تلفن مستقیم :

46526605 083

شماره همراه :

09183562350

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شرح وظایف واحدهای مدیریت فناوری اطلاعات:
مدیریت فناوری اطلاعات شامل 6 واحد مدیریتی می باشد که هر کدام داری شرح وظایف خاصی می باشند که در ذیل به آن اشاره شده است.


واحد خدمات و پشتیبانی
: این واحد وظیفه خدمت رسانی سیستم های کامپیوتری، پاسخگویی به سوالات و مشکلات و نگهداری سیستم های دانشگاه –بجز سایت ها و سرورها-  تمامی کاربران شبکه  را دارد. تمامی نرم افزارهای مورد استفاده واحدها توسط این واحد نصب، راه اندازی و مدیریت می گردد.

شرح وظایف :

1-       آماده سازی  رایانه ها(نصب ویندوز، درایورها، نرم افزارهای عمومی، پرینتر،...)

2-       نگهداری رایانه ها (بروز رسانی ویندوز ها، آنتی ویروس ها و...)

3-       راه اندازی سرویسهای شبکه برای کاربران (اینترنت، به اشتراک گذاری فایلها ،پست الکترونیک، ...)

4-       نصب و راه اندازی نرم افزارهای تخصصی – مانند آموزش، مالی شبانه، تغذیه و...- برای واحدها و آموزش اولیه اجرای نرم افزار


واحد توسعه شبکه و زیرساخت
: این واحد شامل تمامی فعالیت های مربوط به شبکه چه در سطح Passive و چه Active می باشد.

شرح وظایف:

1-       نگهداری شبکه های دانشگاه (ارائه سرویس شبکه کارا برای تمامی کاربران)

2-       ایجاد و راه اندازی شبکه های جدید مورد نیاز (نیازسنجی شبکه، راه کارهای پیاده سازی، پیگیری اجرا و پیاده سازی و ...)

3-       توزیع و مدیریت پهنای باند اینترنت و اجرای سیاست های کلان اینترنت

4-       ایجاد و حفظ امنیت لازم برای تمامی سرویسهای سطح شبکه و دسترسی ها به منابع مختلف – سیاست های امنیتی نرم افزارهاو سرورها-

5-       ایجاد ارتباط لازم برای کاربران، مسولین واحدهای IT و شرکت های پیمانکار

6-       پیکربندی امنیتی سرورهای موجود

7-       ایجاد سرویس های شبکه ای لازم (پست الکترونیک، FTP، ISA و...)

8-       مدیریت کاربران اینترنت (ساعات دسترسی، سطح دسترسی، ...)

أ‌.         حداقل یک کارشناس باید بتواند تمامی موارد ذیل را در صورت عدم حضور انجام دهد.

9-       نصب سیستم عامل و نرم افزارهای مورد نیاز (مثلا SQL Server)و راه اندازی و پیکربندی سرورها آنگونه که مورد نیاز است .

10-   پیگیری نصب و راه اندازی بخش سروری نرم افزارهای خریداری شده یا مورد نیاز و تعامل با پیمانکار در حوزه سرورها

 

12-   نگهداری سرورها و بانک های اطلاعاتی هریک (بروزرسانی ویندوز ها، آنتی ویروس ها، پشتیبان گیری از بانک های اطلاعاتی و سیاست های اجرای نرم افزار ...)


واحد آموزش
: این واحد وظیفه آموزش کاربری و سرپرستی سیستم های دانشگاه و افزایش سطح علمی کارمندان دانشگاه در حوزه IT را دارد.

شرح وظایف:

1-       آموزش کاربران سیستم ها ( تهیه جزوات، برگزاری کلاسهای آموزشی و...)

2-       شناسایی نقاط مورد سوال و اشکال کاربران نرم افزارها عمومی- مانند Word و کاربری ویندوز- و تهیه جزوات و دستورالعملهای لازم

4-       برگزاری دوره های آموزشی مختلف برای کارکنان  شبکه و غیر آن

6-       بروز رسانی تابلوهای اعلانات و محتویات صفحات وب سایت IT


واحد سخت افزار
: این واحد وظیفه نیازسنجی، تهیه و نگهداری تمامی  رایانه ها، قطعات جانبی و تجهیزات سخت افزاری را دارد.

شرح وظایف :

1-       تهیه مشخصات و شناسنامه برای تمامی کامپیوترها و بروز رسانی آنها

2-       ارائه سرویس به سیستم ها و تجهیزات معیوب (تعمیر آنها در صورت امکان در درون واحد و در  غیر اینصورت ارسال آنها جهت تعمیر و پیگیری آن )

3-       شناسایی نیاز به رایانه یا قطعات جانبی و ارائه مشخصات کامل جهت خرید 

4-       نگهداری انبار سخت افزار شبکه  (تامین نیازهای جاری)

5-       مسولیت جابجایی رایانه ها در سطح شبکه


واحد تحقیق و توسعه
: این واحد وظیفه مطالعه و شناسایی نیازمندیهای  حوزه IT و بررسی طرح های پیشنهادی را به عهده دارد.

شرح وظایف:

1-       بررسی نیازمندیهای زیرساختی IT

2-       بررسی پیشنهادهای IT و امکان سنجی آنها

3-       بررسی پیش نیازهای اجرای طرح های تصویب شده

  

واحد مدیریت سایتها: این واحد مسول نگهداری و مدیریت سایتهای دانشگاه می باشد.

شرح وظایف:

1-       نگهداری و بروز رسانی سیستم ها و سرویس های سایتها ( بروز رسانی ویندوزها، آنتی ویروس ها، نرم  افزارهای عمومی و اختصاصی)

2-       نصب نرم افزارهای مورد نیاز پرسنل

3-       ارائه سرویس به پرسنل و پاسخگویی به سوالات

4